Χρησιμοποιούνται στα σημεία συναρμογής του φυτεμένου δώματος με το κτίριο (παράθυρο, πόρτα κ.ά), για την καλύτερη απορροή των υδάτων, την επιπλέον ασφάλεια του κτιρίου, και την καθαριότητα των τοίχων. Τα κανάλια απορροής τοποθετούνται κατά μήκος των κάθετων επιφανειών του κτιρίου του δώματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται τα όμβρια ύδατα και οδηγούνται πιο γρήγορα στις υδρορροές ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλης υδατόπτωσης. Έτσι διατηρούνται ακόμα πιο ασφαλή και καθαρά τα περιμετρικά τοιχία του κτιρίου.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος