Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ μέλος της Landco group δημιουργήθηκε με τη συνεργασία της APP (DIADEM Green Roof Systems), εταιρείας εξειδικευμένης σε υλικά και τεχνογνωσία φυτεμένων δωμάτων. Η εταιρία ΠΡΑΣΙΝH ΣΤΕΓΗ σήμερα ηγείται στην Ελληνική αγορά με τα συστήματα της DIADEM  που διασφαλίζουν την ανάπτυξη πρασίνου σε κάθε τύπο επιφάνειας, στέγης ή δώματος, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων.

Τα πιστοποιημένα συστήματα της DIADEM αναγνωρίζονται από τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης κτιρίων, όπως LEED, DGNB και BREEAM. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το Κολλέγιο Αθηνών που είναι το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα με διάκριση Platinum LEED και το νέο κτίριο γραφείων της Agemar στη Καλλιθέα με επίσης διάκριση Platinum LEED. Ta συστήματα υποδομής φυτεμένου δώματος DIADEM (εκτατικού, ημιεντατικού και εντατικού) είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΤΑ European Technical Assessment σύμφωνα με την έγκριση ΕΤΑ 17/1015.

Όλα τα προϊόντα διαθέτουν  την πιστοποίηση CE , και ακολουθούν τις προδιαγραφές της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Εταιρίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου (FLL green roofing guidelines). Τα συστήματα πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης DIADEM εφαρμόζονται για όλους τους τύπους φυτεμένων δωμάτων (εκτατικό–ημιεντατικό–εντατικό) και πλεονεκτούν στην μεγάλη αντοχή και στην μέγιστη εξοικονόμηση νερού. Στα εξειδικευμένα προϊόντα της DIADEM περιλαμβάνονται μεμβράνες ελέγχου ριζών, διηθητικά φύλλα, αποστραγγιστικά συστήματα, φύλλα προστασίας & συγκράτησης υγρασίας, ειδικά ελαφροβαρή υποστρώματα ανάπτυξης φυτών, φρεάτια ελέγχου, σχάρες, συστήματα ασφαλείας από πτώση, συστήματα οικονομίας νερού κ.α.

Ο ειδικός σχεδιασμός των αποστραγγιστικών Diadrain επιτρέπει τη συγκράτηση της μέγιστης ποσότητας νερού, η οποία αποδίδεται σταδιακά στα φυτά, επιτρέποντας παράλληλα και τον σωστό αερισμό του ριζικού συστήματος, και είναι το πλέον κατάλληλο για τις ξηροθερμικές συνθήκες του μεσογειακού κλίματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υλικό κατασκευής τους είναι το πολυστυρένιο, πράγμα που τα καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικά στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η μεγάλη μηχανική τους αντοχή δίνει την δυνατότητα να γίνεται χρήση εντατική και να είναι προσπελάσιμα κι από οχήματα.

Τα υλικά της DIADEM συνοδεύονται από εγγύηση σωστής λειτουργίας όταν ακολουθείται η τυπική διαστρωμάτωση κατασκευής φυτεμένων δωμάτων.

Η συνεχής ανάγκη της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ για έρευνα και εξέλιξη οδήγησε  τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές συνεργασίες με Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, μέσω της συμμετοχής της σε ερευνητικά προγράμματα. Στόχος των συνεργασιών αυτών είναι η  προσπάθεια ανάπτυξης τεχνολογίας και καινοτομιών των φυτεμένων δωμάτων τόσο στη Χώρα μας όσο και στο Εξωτερικό.

Σημαντικά αποτελέσματα είχαν τα προγράμματα UrbanBioRoof «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας  2012-2014» για την επιλογή και σύσταση υποστρωμάτων και φυτικών συνθέσεων για φυτοδώματα που λειτουργούν ως βιοφίλτρα δέσμευσης ρύπων αλλά και το HOLISTIC «ΠΑΒΕΤ –ΓΓΕΤ» για τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης νερού με φυτεμένα δώματα.

Αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας που γίνεται, καθώς  και μέσω σημαντικών συνεργασιών με μεγάλα Αρχιτεκτονικά γραφεία, Αρχιτέκτονες Τοπίου, Γεωπόνους, κατασκευαστές  είναι η εφαρμογή των συστημάτων DIADEM στα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα  στην Ελλάδα  σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.