Ορισμός

Με τον όρο «Πράσινη Στέγη», ονομάζουμε ένα δώμα το οποίο καλύπτεται από βλάστηση, που αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με πολλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.  Οι πράσινες στέγες είναι επίσης γνωστές ως φυτεμένα δώματα, φυτοδώματα, οικολογικές στέγες, οικοστέγες, πράσινα δώματα, ταρατσόκηποι, οροφόκηποι, roof gardens κλπ.

Από το 2012 ο Νέος οικοδομικός κανονισμός ανέφερε για πρώτη φορά τον όρο του φυτεμένου δώματος, προωθώντας την δημιουργία τους και δίνοντας σαν κίνητρο την δυνατότητα δημιουργίας χώρων κύριας χρήσεως έως 35 m2 (επιπλέον συντελεστή δόμησης).

Πλεονεκτήματα

Title

Μείωση της απορροής των όμβριων υδάτων, συνεπάγοντας την αποφόρτιση των αστικών δικτύων αποχέτευσης και την μείωση των επιφανειακών απορροών που σχετίζονται με τη ρύπανση των φυσικών υδάτινων πόρων.

pleonektimata

Title

Title

Βελτίωση μικροκλίματος μέσω της αύξησης της υγρασίας και της μείωσης της θερμοκρασίας, συμβάλλοντας στη μείωση του φαινομένου της «θερμικής αστικής νησίδας».  Μέσω της φωτοσύνθεσης των φυτών παράγεται περισσότερο οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και μειώνεται το διοξείδιο του άνθρακα

pleonektimata

Title

Title

Η βλάστηση των φυτεμένων δωμάτων συμβάλει στην μείωση της ηχορύπανσης, ενώ παράλληλα απορροφούν τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας μειώνοντας την σκόνη και το νέφος.

pleonektimata

Title

Title

Ανάκτηση χαμένων χώρων πρασίνου λόγω έλλειψης χώρου από την πυκνή δόμηση, δημιουργώντας χώρους συνάντησης και αναψυχής με συμβολή στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ηρεμίας των ανθρώπων που κατοικούν στις πόλεις. Παράλληλα δημιουργείται οικοσύστημα εντός των πόλεων, μέσω της βλάστησης και της προσέλκυσης της πανίδας στα φυτεμένα δώματα.

pleonektimata

Title

Title

Ενεργειακά και οικονομικά οφέλη μέσω της ενίσχυσης της θερμομόνωσης των κτιρίων και των μικρότερων αναγκών σε ενέργεια για θέρμανση και ψύξη των κτιρίων. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μόνωσης μέσω της κάλυψής της από την υποδομή του φυτεμένου δώματος. Αύξηση αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

pleonektimata

Title