Εκτατικός τύπος

Diadem-150

prasinistegi.gr

Ο εκτατικός τύπος DIADEM-150 επιλέγεται στις περιπτώσεις που θέλουμε το χαμηλότερο δυνατό φορτίο (έως 150 kg/m2) και χαμηλό τύπο φύτευσης. Ο ειδικός σχεδιασμός του diadrain-25H επιτρέπει τη συγκράτηση της μέγιστης ποσότητας νερού, η οποία αποδίδεται σταδιακά στα φυτά, επιτρέποντας παράλληλα και τον σωστό αερισμό του ριζικού συστήματος, και είναι το πλέον κατάλληλο για τις ξηροθερμικές συνθήκες του μεσογειακού κλίματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μεγάλη αντοχή του αποστραγγιστικού diadrain-25H το καθιστά κατάλληλο για χρήση όχι μόνο σε μη βατά δώματα, αλλά και σε βατά δώματα, ενώ μπορεί να αντέξει το φορτίο κατασκευών, όπως ξύλινα δάπεδα κ.ά.

Η διαστρωμάτωση του εκτατικού τύπου περιλαμβάνει τη ριζοαπωθητική μεμβράνη FLW-400, την προστατευτική μεμβράνη και συγκράτησης υγρασίας VLS-500, το αποστραγγιστικό δίκτυο DiaDrain-25H, το διηθητικό φύλλο  VLF-150, το ελαφρύ φυτικό υπόστρωμα τύπου SEM πάχους 0,08-0,20 μ και χαμηλή βλάστηση όπως, πολυετή ποώδη, φυτά εδαφοκάλυψης, αγριολούλουδα, παχύφυτα κλπ. Το φυτικό υλικό δημιουργεί ένα μόνιμο οικοσύστημα για τη συντήρηση του οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα. Στα μη βατά φυτεμένα δώματα που είναι επισκέψιμα μόνο από τα συνεργεία συντήρησης και το στηθαίο είναι <1 m,  πρέπει να τοποθετείται σύστημα προστασίας από πτώση DiaSafe για την ασφάλειά τους, σύμφωνα και με την νομοθεσία περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002-2004 (Κ.∆.Π. 174/2002-494/2004).

Ενδεικτικά έργα που αντιστοιχούν στον Εκτατικό Τύπο: