Νοσοκομείο ευαγγελισμός

Πληροφορίες έργου

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΘΗΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣ, ΕΛΥΤΡΟΝ Α+Π.Ε.Ε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ : 2016

Περιγραφή

Την αρχιτεκτονική μελέτη της νέας πτέρυγας χειρουργείων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός είχε αναλάβει το Μελετητικό γραφείο Γ.  Κυριακίδης και Συνεργάτες ΑΕ στην οποία εντασσόντανε κάλυψη τμημάτων των ορόφων με φύτευση, σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Την κατασκευή της νέας πτέρυγας με συνολική επιφάνεια 11.470,33 m2  ανέλαβε η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Τα ολοκληρωμένα συστήματα φυτεμένων δωμάτων εφαρμόστηκαν σε κεκλιμένες (600 m2) και οριζόντιες επιφάνειες (650 m2).

Για την υποδομή των φυτεμένων δωμάτων  χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά της Diadem. Στα κεκλιμένα δώματα εφαρμόστηκε ο εκτατικός τύπος (DIADEM-150) με χαμηλή φύτευση από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ενώ στα οριζόντια δώματα εφαρμόστηκε ο εντατικός τύπος (DIADEM-750) και φυτεύτηκαν δέντρα (Ροδιά, Ελιά) σε συνδυασμό με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά.

prasinistegi.gr
Evangelismos Hospital