Επικλινής τύπος

prasinistegi.gr
Σε δώματα με μεγάλη κλίση από 25° -50° που θέλουμε να εφαρμόσουμε φυτεμένο δώμα απαιτείται πλην της κλασικής υποδομής να τοποθετηθεί ειδικό σύστημα συγκράτησης του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών SEM ή SRM.

Μία ενδεικτική διαστρωμάτωση επικλινούς τύπου περιλαμβάνει την προστατευτική μεμβράνη VLU-300, το αποστραγγιστικό δίκτυο DiaDrain-25H, το διηθητικό φύλλο  VLF-150, το ελαφρύ φυτικό υπόστρωμα τύπου SΕM πάχους 0.15-0.20 μ και σύστημα συγκράτησης υποστρώματος Diadomino.

Ενδεικτικά έργα επικλινούς τύπου