Βάσει νομοθεσίας σε προσπελάσιμα-βατά δώματα τα οποία απέχουν από την επιφάνεια του εδάφους τουλάχιστον 1 m ύψος πρέπει να περιβάλλονται από στηθαίο ύψους τουλάχιστον 1m, ενώ στα μη βατά δώματα που εφαρμόζεται φυτεμένο δώμα θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα προστασίας από πτώση για τον συντηρητή.
Τα συστήματα DRS, διαθέτουν προκατασκευασμένες μονάδες φυτοδοχείων με κιγκλίδωμα, για τις περιπτώσεις που το φυτεμένο δώμα δεν έχει κιγκλίδωμα.

Τα συστήματα DIASAFE αποτελούν εξειδικευμένα συστήματα πρόσδεσης εργατών, ενσωματωμένα στη διαστρωμάτωση του φυτεμένου δώματος και προστατεύουν από πτώση. Ταυτοχρόνως λειτουργούν και ως αντικεραυνική προστασία, αφού συνδεθούν με τη γείωση.

Έτοιμα κιγκλιδώματα (2)

Συστήματα αγκύρωσης (2)