Τα συστήματα DiaSafe® είναι συστήματα αγκύρωσης που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται σε ύψος. Έχουν δοκιμαστεί από την TUV, τον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης ασφάλειας στην Ευρώπη. Τα συστήματα συμμορφώνονται με το πιο πρόσφατο πρότυπο EN 795:2012, όταν χρησιμοποιούνται παράλληλα και με εξοπλισμό ατομικής προστασίας που πληροί τα πρότυπα EN 355 και EN 365.

Πρότυπα-Κανονισμοί
EN 361:2002 Personal protective equipment against falls – full body harnesses
EN 362:1992 Personal protective equipment against falls – connectors
EN 363:2008 Personal protective equipment against falls – personal fall protection systems
EN 364:1992 Personal protective equipment against falls – test methods
EN 795:2012 Personal protective equipment against falls – anchor devices
89/686/EWG Directives – harmonised regulation 18-2008. (XII.3) SzMM

diasafe

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων