Νέα

Κατασκευή φυτεμένου δώματος

prasinistegi.gr

Τα πράσινα δώματα, φυτεμένα δώματα, πράσινες στέγες ή φυτοδώματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις μεγάλες και πυκνοκατοικημένες αστικές πόλεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή, ενός φυτεμένου δώματος είναι να γνωρίζουμε την στατική επάρκεια του κτιρίου. Στην συνέχεια με βάση την στατική αντοχή του κτιρίου προτείνεται ο τύπος φυτεμένου δώματος και η αντίστοιχη λύση φύτευσης, δηλαδή αν θα εφαρμοστεί ο εκτατικός τύπος, ο ημιεντατικός ή ο εντατικός τύπος.

Πολύ σημαντικό για την άρτια κατασκευή και λειτουργία ενός φυτεμένου δώματος είναι τόσο η στεγάνωση όσο και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υποδομή της φύτευσης, να είναι πιστοποιημένα και κατάλληλα για χρήση σε φυτεύσεις πάνω από το κτίριο.

Για την κατασκευή φυτεμένου δώματος σε υφιστάμενο κτίριο απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας, ενώ στην περίπτωση των νεόδμητων κτιρίων θα πρέπει να προβλέπεται στην οικοδομική άδεια.

Η τυπική διαστρωμάτωση ενός φυτεμένου δώματος από το επίπεδο της στεγάνωσης και πάνω είναι:

1.Αντιριζική μεμβράνη FLW
2.Φύλλο προστασίας και συγκράτησης υγρασίας VLS
3.Αποστραγγιστικό δίκτυο DIADRAIN
4.Διηθητικό φύλλο VLF
5.Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών
6. Φύτευση

Την κατασκευή συμπληρώνουν στοιχεία εγκιβωτισμού, φρεάτια ελέγχου, σχάρες αποστράγγισης κλπ.