Νέα

Κτίριο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

prasinistegi.gr

Το δώμα του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μετατράπηκε σε πράσινη όαση. Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υπήρχαν περιοχές με φύτευση και περιοχές με ξύλινο δάπεδο ή σταθεροποιημένο βότσαλο για την εύκολη κίνηση των επισκεπτών. Για την μεγαλύτερη οικονομία στο νερό της άρδευσης επιλέχθηκε η υποδομή φυτεμένου δώματος εντατικού τύπου. Ο ειδικός σχεδιασμός του αποστραγγιστικού δικτύου επιτρέπει την μέγιστη συγκράτηση ποσότητας νερού, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την απορροή της περίσσειας νερού. Για την φύτευση του φυτεμένου δώματος χρησιμοποιήθηκαν φυτά χαμηλής και μέτριας ανάπτυξης και σημειακά υψηλοί θάμνοι και μικρά δέντρα.